Τα Βιβλία μου

Jerome

Θλιμμένες Νύχτες

του Jerome

Nights of Sorrow in Jerome Avenue

Μια ποιητική Τριλογία, βασισμένη σε εμπιρίες απο την ζωή στην Jerome Avenue, στο Bronx, NY.

Μια τριλογία αφιερωμένη στις κόρες μου Αναστασία και Κατερίνα. 

LinkedIn
Share
error: Content is protected !!