ΘΕΟΙ – ΕΛΛΗΝΕΣ

Ο Κώστας Κατέχης γεννήθηκε στην Ερείκουσα το 1957 και μετά το Δημοτικό μετακόμισε στην Αίγινα όπου συνέχισε στο Καποδιστριακό Γυμνάσιο του νησιού για τέσσερα επίσης χρόνια. Το 1973 μετανάστευσε στην Αμερική όπου ζει μέχρι σήμερα συγκεκριμένα στην Νέα Υόρκη τον περισσότερο καιρό. Η αγάπη του για τα Ελληνικά γράμματα και τις τέχνες τον έκαναν να ασχοληθεί με την λογοτεχνία και την ποίηση όπου για πολλά χρόνια γράφει και αρθρογραφεί σε πολλά ομογενειακά και ορισμένα Ελληνικά έντυπα. Με την ποίηση ξεκίνησε το 1994 όπου και κυκλοφόρησε την πρώτη του ποιητική συλλογή στην Νέα Υόρκη. Σήμερα ασχολείται με την ραδιωφωνία και την αρθρογραφία σε ομογενειακά μέσα και έντυπα. Η εκπομπή στον Hellas FM είναι συνήθως λογοτεχνική και προωθεί πολλούς αξιόλογους ομογενείς καλλιτέχνες , συγγραφείς και ποιητές…….

ΘΕΟΙ – ΕΛΛΗΝΕΣ

Πιστεύω εις έναν Θεόν Ελληνικόν ,
εκ του Ολύμπου όρους κατερχόμενον
και εξ Ελληνικής φυλής και νόησης καταγόμενον.
Πιστεύω αυτόν και ομοίους άλλους Θεούς
εκ του Ολύμπου ξεκινήσαντες
και διδάξαντες Ελλήνων την διανόησην
και το πνεύμα το ωραίον και το άριστον.
Οι Ολύμποιοι δικοί μας Θεοί,
εαυτόν και Ελλήνων τα δίκαια προφυλάσοντες,
καθώς και την εκλεκτήν των Ελλήνων διανόησην ,
την υπέροχην ημετέραν οντότητα
και πολιτισμόν ψυχής και πνεύματος επίσης.
Των Ολυμπίων Θεών την ωραιότητα, το κάλλος
και την ανδρείαν επικαλούμεθα,
εν τη ζωή ως τον θάνατον μαχόμενοι
υπέρ των δικαίων και και των υπέροχων θεσμών
και υπέρ των κανόνων του Ελληνισμού
θέλωμεν κρατήσωμεν και υιοθετήσωμεν
ως άξιοι απόγονοι και αληθινοί Έλληνες,
ίνα μεταδώσωμεν την ιδίαν φλόγαν
εις τας μεταγενεστέρας γενεάς και απογόνους ημών.
Και ελθέτω το φώς το εκλαμπρότερον
εκ των Θεών των Ελλήνων και του Ολύμπου
εκπορευόμενον και φωτίζον την Υφήλιον
με τον καιόμενον πυρήνα του νού και της ψυχής μας
ώστε τους άλλους εχθρούς μας ,
βαρβάρους και ξένους να δυνάμεθα να ξεχωρίζομεν
και να κρατάμε εις μακρόθεν.
Δύναμη , ψυχή τε και σώματι ,εκ φωτός Ελληνικού
εργαζόμεθα και δημιουργούμε,
μεγαλουργώντας την υπέροχον ομορφιάν
και το κάλος των προγόνων μας,
συνεχίζοντας με ζήλο και καθήκον,
τολμώντας και καταθέτοντας την υπεροχήν
και την Θεϊκήν αυτήν ενότητα μεταξύ
των Αδελφών μας Ελλήνων απανταχού της Γής.
Πιστεύω εις την δύναμιν των Θεών μας
και την Ανάστασην προσδοκώ του Έθνους μας
και του ανά την Γή Ελληνισμού,
ώστε να μεταδώσω την Λάμψη του τεραστίου Φωτός
εις τον κόσμον και εις τους αιώνας των αιώνων.

Κώστας Κατέχης
BRONX N Y
Σεπτέμβρης 2013

LinkedIn
Share
error: Content is protected !!